Savunpoistoluukut MarTop

Poistavat savua ja kuumuutta!

Savua ja kuumuutta poistavien ilmanvaihtojärjestelmien tai savunpoistoluukkujen tarkoituksena on luoda ja ylläpitää palon syttyessä lattian yllä savuvapaa kerros.

Mainitut järjestelmät poistavat samanaikaisesti palamisen eri vaiheissa syntyviä kuumia kaasuja. Tällaisten järjestelmien käyttö savuvapaiden vyöhykkeiden luomiseen ilmassa leijuvan savukerroksen alle on maailmanlaajuisessa käytössä.

Tiedostot

TOP